Onze vereniging
Contact-info
Lid worden
Links
Ons logo
Activiteiten
Radiopraatje
Tijdschrift Saamtrek
Dienstverlening
Andere initiatieven
 
 
 
Onze vereniging
Doelstellingen
Onze vereniging werd opgericht in 1967 en heeft volgende doelstellingen: 
       - De culturele banden en contacten bevorderen in de ruimst mogelijke zin tussen Vlamingen en
 Afrikanervolk enerzijds en tussen Nederlandstaligen en Afrikaanstaligen anderzijds. 
       - Informatie verstrekken over de landen in zuidelijk Afrika waar onze taal- en stamverwanten wonen en dit
 op cultureel, politiek, economisch, toeristisch,... gebied. 
Motivatie
Vlamingen en Afrikaners enerzijds, Nederlandstaligen en Afrikaanstaligen anderzijds, hebben veel gemeen. 
 Vanzelfsprekend is er de stam- en taalverwantschap maar bovendien bevinden beiden zich midden tussen
 andere en grotere volkeren, culturen en talen. 
 De ontwikkelingen op wereldschaal met een steeds groter wordende Angelsaksische invloed, de evolutie in
 Zuid-Afrika zelf en de toenemende invloed van de Europese Unie bij ons zijn factoren die kleine culturen en
 talen dreigen te verstikken.  Daarvan zijn de laatste tijd regelmatig symptomen waar te nemen.  Dit is
 onaanvaardbaar en het beste middel om deze evolutie te bestrijden is dat de volkeren en talen van de
 Nederlandse stam elkaar vinden en ondersteunen.  In dit kader zien wij een belangrijke taak voor onze
 vereniging weggelegd en durven hopen dat we hiervoor op uw sympathie en steun mogen rekenen. 
Enkele gegevens
Onze vereniging: 
  • heeft het statuut van vzw 
  • is actief over het hele Vlaamse land 
  • is totaal ongebonden en stelt zich onafhankelijk op t.o.v politieke partijen of drukkingsgroepen in Vlaanderen en Zuid-Afrika 
  • heeft ook de bedoeling interesse voor Vlaanderen in zuidelijk Afrika op te wekken en wil aldus een soort kruisbestuiving tussen beide volkeren, talen en kulturen tot stand brengen